Aktivnost Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin plačujejo prodajalci nepremičnin.

Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

Podrobna pojasnila in obrazci

POVRATNE INFORMACIJE