Davki Obdavčitev nepremičnin

Ali sem dolžan plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kdaj se plačuje davek na promet nepremičnin ...

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine.

Davek od premoženja

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin plačujejo prodajalci nepremičnin.

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč

Davčni zavezanec za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč je prodajalec zemljišča.

Davek od dohodka od oddajanja premoženja v najem

Najemodajalci so zavezanci za plačilo dohodnine od dohodka iz naslova oddajanja premoženja v najem.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (11):

Da

Ne

Delno