Aktivnost Mednarodna obdavčitev rezidenta Republike Slovenije

Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji in od dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.

Ob odhodu posameznika na delo v tujino za dlje časa je treba za davčne namene urediti rezidentski status pri pristojnem finančnem uradu.

Podrobna pojasnila v zvezi s selitvijo

Podrobna pojasnila v zvezi z delom

POVRATNE INFORMACIJE