Davki Dohodek iz kapitala

Do kdaj in kje moram vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička, kaj vse se šteje pod finančni kapital, kaj so dividende …

Obdavčitev finančnega kapitala

Za finančni kapital se štejejo vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijski kuponi.

Obdavčitev dividend

Dividende so izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža.

Obdavčitev obresti

Fizične osebe prejemajo obresti iz različnih naslovov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno