Aktivnost Obdavčitev daril, ki jih prejme fizična oseba

Pri obdavčitvi daril ima pomembno vlogo vrednost darila.

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar.

Podrobna pojasnila in obrazci

POVRATNE INFORMACIJE