Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Dedovanje in obdavčitev daril: Davek na dediščino

Zavezanec za davek je posameznik, ki prejme premoženje na podlagi dedovanja.

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. Za premoženje se štejejo nepremičnine, premičnine ter premoženjske in druge stvarne pravice. Med premičnine se štejejo tudi vrednostni papirji in denar. Kot darilo se šteje tudi vozilo. Zavezanec za davek je dedič, ki ga določi zapuščinsko sodišče v sklepu o dedovanju.

Podrobna pojasnila in obrazci

POVRATNE INFORMACIJE