Aktivnost Pridobitev davčne številke za tujo fizično osebo

Tuja fizična oseba mora za pridobitev davčne številke izpolniti obrazec DR-02 in ga predložiti na katerikoli finančni urad (razen Generalni in Posebni finančni urad).

Fizična oseba, ki v Sloveniji nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča, davčno številko pa potrebuje, ker na območju Slovenije dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, mora finančnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-02).

Podrobna pojasnila in obrazci

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (220):

Da

Ne

Delno