Aktivnost Pridobitev davčne številke za novorojenčka

Novorojenček, s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti.

To pomeni, da vpis izvede finančni urad samoiniciativno. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu, lahko pa jo starši pridobijo takoj po otrokovem rojstvu na katerem koli finančnem uradu.

Podrobna pojasnila in obrazci

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (149):

Da

Ne

Delno