Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

O državnem portalu eUprava

Portal eUprava je državni portal Republike Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave. Skrbnik portala je Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Osnovni namen portala je ponuditi upravne storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih zagotoviti dodatno, elektronsko pot za opravljanje teh storitev. Ker bi radi zagotovili odlično uporabniško izkušnjo, je portal zasnovan v skladu s sodobnimi tehnološkimi in oblikovalskimi smernicami in usmerjen k uporabnikom.

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zaokroženih področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika od rojstva, preko šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Opisi posameznih storitev so oblikovani tako, da uporabnike na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali več organih javne uprave. Po osnovnih informacijah kje in kako opraviti storitev, je uporabnikom na voljo tudi vloga oziroma obrazec zanjo. Uporabniki vloge lahko izpolnijo in oddajo na različne načine, glede na naravo storitve in informacijsko opremljenost pristojnega organa.

Pogoj za oddajo elektronskih vlog in dostop do storitev modula Moja eUprava je, da imajo uporabnik nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo slovenskih izdajateljev. Elektronske vloge so dostopne na slovenski jezikovni različici portala, tiste, ki so namenjene pripadnikom obeh avtohtonih narodnih skupnosti, pa so objavljene na italijanski in madžarski jezikovni različici portala.

Opise posameznih storitev pripravljajo vsebinsko pristojni organi, ki so tudi odgovorni za njihovo ažurnost in pravilnost. Področni in vsebinski uredniki pripravljajo posamezne opise in vloge ter odgovarjajo na vprašanja, ki jih uporabniki oddajajo preko portala ali pošljejo na naslov enotnega kontaktnega centra.

Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča tudi vpogled v njihove osebne podatke, ki se nahajajo v različnih javno upravnih registrih in bazah podatkov, ter vpogled v statuse oddanih vlog in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo si prizadeva, da bi bil portal eUprava portal vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, zato je prilagojen tudi gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim ter nekaterim drugim ranljivim skupinam. Seveda pa je namenjen tudi naprednim uporabnikom, ki bodo portal uporabljali na mobilnih napravah.

Naj vam portal koristi, uporabljajte ga z veseljem!

Projektna skupina

POVRATNE INFORMACIJE