Iskanje plovila

V Vpisniku čolnov lahko pregledujete podatke o pregledu in veljavnosti dovoljenja za plovbo, označbi, imenu, lastnostih čolna in motorja, lastnikih, omejitvah razpolaganja in drugih pravicah, s katerimi je čoln obremenjen.

POVRATNE INFORMACIJE