Podrobnosti institucijeFAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
Ljubljanska cesta 031A
8000 Novo mesto
E info@fis.unm.si