Podrobnosti institucijeSlovenska obveščevalno-varnostna agencija

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Stegne 23c
1000 Ljubljana
E ipp.sova@gov.si