Javni sektor Parlament

Slovenski parlament je dvodomen. Sestavljata ga Državni zbor ter Državni svet.

POVRATNE INFORMACIJE