Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Država in družba: Javni sektor

Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Predsednik republike

Predsednik republike po ustavi predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

Parlament

Slovenski parlament je dvodomen. Sestavljata ga Državni zbor ter Državni svet.

Institucije države

Seznam državnih institucij v Republiki Sloveniji kot so ministrstva, upravne enote, vladne službe, inšpektorati, centri za socialno delo, policijske in ...

Lokalna samouprava

Seznam občin, medobčinskih inšpektoratov in redarstev v Republiki Sloveniji.

Pravosodje

Seznam okrajnih, okrožnih, višjih in drugih sodišč, tožilstev, pravobranilstev in drugih pravosodnih institucij.

Kultura

Seznam institucij s področja kulture kot so knjižnice, muzeji, galerije, kulturni domovi...

Zdravstvo

Seznam institucij s področja zdravstva kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne...

Sociala

Seznam institucij s področja sociale kot so centri za socialno delo, domovi za starejše, varstveno delovni centri in podobno.

Šolstvo

Seznam institucij s področja vzgoje, izobraževanja in znanosti.