Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2019-2330-0027

Predlog

o_VGuredbaFFS11jan2019

179,8 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih  (2012-2330-0198)
Evropski predpisi
  • Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS  (32009R1107)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2019-III
Skrajni datum na vladnem odboru2019-III
Skrajni datum na vladi2019-III
Skrajni datum sprejema2019-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno