Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2711-0084
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

UrID

41 kB

o_UrID

53,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov  (32018R0573)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov  (32018R0574)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno