Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2018-2030-0041

Predlog

ZIntPK-C_15042019

1 MB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) – medresorsko usklajevanje
Informacija o predpisu

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno