Predlog predpisaUredba o izvajanju uredbe 2016/1012/EU o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2330-0066

Predlog

Dopis-medresorsko

50,7 kB

c
Ur.ZOOT_medr

129,2 kB

c
Ur.ZOOT_medr

235 kB

Arhiv predlogov predpisa

Informacija o predpisu
Informacija o predpisu
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“)  (32016R1012)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-III
Skrajni datum na vladnem odboru2018-IV
Skrajni datum na vladi2018-IV
Skrajni datum sprejema2018-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno