Predlog predpisaUreba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2330-0075

Predlog

D_U_CLLD_med

49,3 kB

c
UredbaCLLD_med

153,9 kB

c
UredbaCLLD_med

95,7 kB

Arhiv predlogov predpisa

Informacija o predpisu

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o kmetijstvu  (2006-2311-0046)
  • Zakon o morskem ribištvu  (2005-2311-0024)
  • Zakon o sladkovodnem ribištvu  (2003-2311-0057)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2014-1211-0009)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2018-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-IV
Skrajni datum na vladi2018-IV
Skrajni datum sprejema2018-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno