Predlog predpisaUredba o izvajanju Delegirane uredbe (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2711-0030
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

o_Uredba_NMVO_23_3_18

62,6 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/161 z dne 2. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini  (32016R0161)
POVRATNE INFORMACIJE