Predlog predpisaPravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-3330-0015

Predlog

o_Pravilnikpril9_3_18

59,8 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o gimnazijah  (-)
  • Zakon o gimnazijah (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (2005-3311-0041)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah  (2013-3330-0155)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (2013-3330-0156)
  • Zakon o športu  (2013-3330-0161)
POVRATNE INFORMACIJE