Predlog predpisaPravilnik o bivanju v dijaških domovih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-3330-0014

Predlog

o_Pravilnikdd13_3_18

118,2 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Informacija o predpisu

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o gimnazijah  (-)
  • Zakon o gimnazijah (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (2005-3311-0041)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah  (2013-3330-0155)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0064)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju  (2013-3330-0156)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno