Predlog predpisaUredba o izvajanju uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2017-1611-0009
Predlagatelj
Ministrstvo za finance

Predlog

UiU 2016 1011

132,6 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije  (2014-1211-0009)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014  (32016R1011)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2017-IV
Skrajni datum na vladi2017-IV
Skrajni datum sprejema2017-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno