Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2711-0009
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

o_Ur__o_izv__ur__746

48,4 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Besedilo velja za EGP. )  (32017R0746)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno