Predlog predpisaPravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksiološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2711-0007
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

o_Pr_toks__presk__HM

56,1 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o zdravilih  (2011-2711-0079)
Evropski predpisi
  • Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini  (32001L0083)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno