Predlog predpisaPravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mesnih pripravkov in mletega mesa

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2017-2330-0109

Predlog

PRAVV19062018

129,5 kB

o_PRAVV19062018

105,9 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti  (2005-2311-0027)
Evropski predpisi
  • Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila  (32005R2073)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2018-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2019-I

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno