Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2018-2130-0006

Predlog

o_Pravilnik_nagrRRA

75,8 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  (2005-3111-0007)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  (2001-1711-0056)
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo)  (-)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2018-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-II

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno