Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2017-2130-0030

Predlog

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta  (32011L0083)
  • Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS  (32015L2302)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-I
Skrajni datum na vladi2018-I
Skrajni datum sprejema2018-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-II
POVRATNE INFORMACIJE