Predlog predpisaZakon o spremembah Zakona o zaščiti živali

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2017-2330-0087

Predlog

ZZIV_e-dem_2017

143,1 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene  (32010L0063)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2018-I
Skrajni datum na vladi2018-I
Skrajni datum sprejema2018-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2018-II
POVRATNE INFORMACIJE