Predlog predpisaZakon o varstvu osebnih podatkov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2017-2030-0039

Predlog

ZVOP-2 23.1

822,3 kB

c
ZVOP-2 23.1

198,6 kB

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - Javna razprava

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ  (32016L0680)
  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)  (32016R0679)

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (14):

Da

Ne

Delno