Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaZakon o varstvu potrošnikov

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2015-2130-0005

Predlog

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako  (31985L0374)
  • Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih  (31990L0314)
  • Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah  (31993L0013)
  • Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog  (31994L0019)
  • Direktiva 97/9/ES evropskega parlamenta In Sveta z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje  (31997L0009)
  • Direktiva evropskega parlamenta in sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje  (31997L0055)
  • Direktiva 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov  (31998L0027)
  • Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)  (32000L0031)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2016-III
Skrajni datum na vladnem odboru2016-III
Skrajni datum na vladi2016-III
Skrajni datum sprejema2017-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-I
POVRATNE INFORMACIJE