Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2016-3330-0054

Predlog

ZOsn spremenjeni

110,5 kB

ZOSNJdemok

164,5 kB

o_ZOsn_spremenjeni

95,3 kB

c
o_ZOSNJdemok

142 kB

c
POVRATNE INFORMACIJE