Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2017-3330-0010

Predlog

PRANOR2017b

47,5 kB

o_OBRPRANOR2017ED

63,9 kB

c
o_PRANOR2017b

47,2 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0064)
POVRATNE INFORMACIJE