Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2017-3330-0002

Predlog

sprem-dopi

96,4 kB

o_sprem-dopi

76,4 kB

c
o_Pravilnik-sub-biv

68,3 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu  (2013-3330-0154)
  • Zakon o visokem šolstvu  (-)
  • Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
POVRATNE INFORMACIJE