Predlog predpisaZakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2015-3130-0011

Predlog

ZSPDSLS 2 JO

434,9 kB

c
ZSPDSLS 2 JO

635 kB

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2016-II
Skrajni datum na vladnem odboru2016-II
Skrajni datum na vladi2016-II
Skrajni datum sprejema2016-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2016-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno