Predlog predpisaPravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2016-3340-0027
Predlagatelj
Ministrstvo za kulturo

Predlog

PSISN

128 kB

PSISN-p2

88 kB

PSISN-p1

18,1 kB

o_PSISN

89,4 kB

c
o_PSISN-p2

57 kB

c
o_PSISN-p1

46,1 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2013-3340-0004)
  • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  (2005-3511-0001)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2016-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-I
POVRATNE INFORMACIJE