Predlog predpisaPravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2016-3330-0051

Predlog

P__es-sdmu-17_3_17

110,4 kB

c
P. eš-17.3.2017

159,1 kB

c
P. eš-17.3.2017

446,5 kB

Arhiv predlogov predpisa

Pravilnik o vrednotenju listin programa Evropskih šol - za javno obravnavo
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0005)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije o statutu Evropskih šol  (2004-1811-0061)
POVRATNE INFORMACIJE