Predlog predpisaZakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2016-2550-0034

Predlog

ZVISJV_BSS_osnutek

862,9 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade
Informacija o predpisu

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov  (32014L0087)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2017-I
Skrajni datum na vladnem odboru2017-I
Skrajni datum na vladi2017-I
Skrajni datum sprejema2017-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2017-III

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno