Predlog predpisaPravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2016-3330-0036

Predlog

DopNOROS_270616

54,5 kB

o_DopNOROS_270616

53,2 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (-)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (2015-3330-0021)
POVRATNE INFORMACIJE