Predlog predpisaPravilnik o izdelavi ocene odpadka in ocene nevarnega odpadka ter kontrolne kemične analize odpadkov

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2015-2550-0073

Predlog

o_pr-ocodpdek-edemo

350 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varstvu okolja  (1998-2511-0105)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih  (31999L0031)

Časovnica

Skrajni datum sprejema2013-III
Skrajni datum začetka veljavnosti2013-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno