Predlog predpisaUredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2015-2711-0030
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

Uredba BP JR-II

133,5 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi - Javna razprava
BP Osnutek JR

183,5 kB

o_BP_Osnutek_JR

125,1 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje
Informacija o predpisu
Bio 011015

138 kB

o_Bio_011015

80,3 kB

Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
Evropski predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 88/2014 z dne 31. januarja 2014 o določitvi postopka za spremembo Priloge I k Uredbi (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov Besedilo velja za EGP  (32014R0088)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2014 z dne 4. avgusta 2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP  (32014R1062)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2015-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2015-IV
Skrajni datum na vladi2015-IV
Skrajni datum sprejema2015-IV
Skrajni datum začetka veljavnosti2015-IV

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno