Predlog predpisaUredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2015-2550-0079

Predlog

VVO ŠKLGVP-Med

3 MB

c

Arhiv predlogov predpisa

Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane - podlajšanje roka postopka seznanitve javnosti
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane - objava na E-demokraciji
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Škofje Loke in Gorenje vasi - Poljane

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o vodah  (1999-2511-0042)
POVRATNE INFORMACIJE