Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaPravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva

Sprejet
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2022-1611-0070

Predlog

Pravilnik

34 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma  (2022-1611-0013)
Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES  (32015L0849)
  • Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU  (32018L0843)
POVRATNE INFORMACIJE