Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Predlog predpisaPravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Predlog
(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2022-2711-0058

Predlog

ROHS_II

26,7 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  (2010-2111-0001)
Evropski predpisi
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/274 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0274)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/275 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0275)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/276 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0276)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/277 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20 000 h zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0277)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/278 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0278)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/279 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0279)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/280 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0280)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/281 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah z enojnim podnožjem za posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0281)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/282 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0282)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/283 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah z izboljšanim indeksom barvnega videza za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0283)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/284 z dne 16. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v linearnih fluorescentnih sijalkah za splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0284)
 • Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/287 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v fluorescentnih sijalkah za druge namene splošne razsvetljave in druge posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku  (32022L0287)
POVRATNE INFORMACIJE