Predlog predpisaPravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2430-0084

Predlog

obrazec

34 kB

pravilnik

37,5 kB

dopis

32,2 kB

c
o_obrazec

25,5 kB

c
o_pravilnik

129,5 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Energetski zakon  (2013-2430-0074)
  • Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona  (2019-2430-0076)
POVRATNE INFORMACIJE