Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2030-0033

Predlog

P_SICT

146,6 kB

c
P_SICT

179,5 kB

P_SICT_medr

235 kB

c
P_SICT_medr

72 kB

Str_sve_plačila

108,1 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih  (2017-2030-0038)
POVRATNE INFORMACIJE