Predlog predpisaPravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-3330-0052

Predlog

P_oprdej_PV

55,5 kB

o_P_oprdej_PV

68 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih  (2019-3330-0022)
  • Zakon o vrtcih  (-)
  • Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
POVRATNE INFORMACIJE