Predlog predpisaZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2130-0064

Predlog

Dopis JO ZASP-I

49,5 kB

c
VG_ZASP-I_1

1,2 MB

o_VG_ZASP-I_1

784,6 kB

c
Komentar lahko oddate do 28. 6. 2021.

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS  (32019L0789)
  • Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES  (32019L0790)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-IV
Skrajni datum na vladnem odboru2021-I
Skrajni datum na vladi2021-I
Skrajni datum sprejema2021-II
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-II
POVRATNE INFORMACIJE