Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
V pripravi
Evidenca vladnega akta
2021-2611-0030

Predlog

Dopis-Pr_Ladje

92,8 kB

c
PredlogLadje

142,3 kB

c
PredlogLadje

111,9 kB

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu  (2008-2611-0103)
Evropski predpisi
  • Direktiva Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev  (32019L1834)
POVRATNE INFORMACIJE