Predlog predpisaUredba o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2021-2430-0057

Predlog

SKM_C30821042314520

32,8 kB

c
obrazec_prip

25,8 kB

c
obrazec_prip

34 kB

Uredba pnevmatike

78,1 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije  (-)
  • Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)  (-)
  • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti  (2010-2111-0001)
Evropski predpisi
  • Uredba (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009  (32020R0740)
POVRATNE INFORMACIJE